Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 64531Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 woningen op het perceel Spierland te Spierdijk

Op 26 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 woningen op het perceel Spierland te Spierdijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0126. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Gebiedsbescherming

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.