Gemeente Medemblik, Aanvraag omgevingsvergunning, Dijkweg 12, Andijk week 9

aanbrengen van een PSA1 inlaatbrug (loopbrug)

ontvangstdatum 24-02-2021

 

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

 

Naar boven