Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2021, 64418Beschikkingen | aanvraag2696 Ingekomen omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag/melding

 

Datum indiening: 23-2-2021

 

Dossierlocatie: Lelystad, Lommerrijk 1

 

Dossiernummer: 2696

 

Dossieromschrijving: veranderen en vergroten van een woning

 

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.