Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2021, 64417Beschikkingen | aanvraag2694 Ingekomen omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag/melding

 

Datum indiening: 23-2-2021

 

Dossierlocatie: Lelystad, Kempenaar 12 24

 

Dossiernummer: 2694

 

Dossieromschrijving: aanleggen van een in- of uitrit

 

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.