Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2021, 64416Beschikkingen | aanvraag2685 Ingekomen omgevingsvergunniing

Ingekomen aanvraag/melding

 

Datum indiening: 23-2-2021

 

Dossierlocatie: Lelystad, Vossemeerstraat 31

 

Dossiernummer: 2685

 

Dossieromschrijving: plaatsen van een erfafscheiding

 

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.