Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2021, 64414Beschikkingen | aanvraag2682 Ingekomen omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag/melding

 

Datum indiening: 22-2-2021

 

Dossierlocatie: Lelystad, De Veste 17 6

 

Dossiernummer: 2682

 

Dossieromschrijving: plaatsen van een dakkapel

 

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.