Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2021, 64413Beschikkingen | aanvraag2672 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag/melding

 

Datum indiening: 22-2-2021

 

Dossierlocatie: Lelystad, Purmer 50

 

Dossiernummer: 2672

 

Dossieromschrijving: plaatsen van 2 dakkapellen

 

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.