Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2021, 64408Beschikkingen | aanvraag2645 Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag/melding

 

Datum indiening: 19-2-2021

 

Dossierlocatie: Lelystad, Karveel 44 24

 

Dossiernummer: 2645

 

Dossieromschrijving: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)

 

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.