Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 64229Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning OV 20150 Eikenlaan 207 in Budel-Dorplein verleend

De gemeente heeft op 18 februari 2021 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20150 voor het aanbouwen van een volièreop locatie Eikenlaan 207 in Budel-Dorplein. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 februari 2021 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.