Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 63493Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Nemelaersingel 94

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nemelaersingel 94, 3077PL, plaatsen van nieuwe kozijnen (energiezuinig), slopen badkamer en aanleggen nieuwe tuin; start slopen badkamer omstreeks 26 maart. De werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken duren (aanvraagdatum 22-02-2021, dossiernummer OMV.21.02.00515).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.