Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 62868Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning voor het aanpassen van het aantal ligplaatsen - Frederikskade 1 te Hoogmade - W2019/215

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 23 februari 2021 hebben besloten om een positief ontwerp besluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan voor het aanpassen van het aantal ligplaatsen op het perceel Frederikskade 1 te Hoogmade.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning ligt van donderdag 4 maart 2021 t/m woensdag 14 april 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. De ontwerp omgevingsvergunning kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning bij het college kenbaar maken. Als u dit mondeling wilt doen, verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken. De zienswijzen moeten worden gericht aan het college van de gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Ferwerda, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.