Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 62764Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Veestraat 5 6171 CM Stein (O2021-037\0971167744)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-037\0971167744, ingekomen op 18 februari 2021 voor het plaatsen van een muur gelegen aan Veestraat 5 6171 CM Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.