Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2021, 6234Beschikkingen | afhandelingOmgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier, Den Helderstraat 251-321, Den Helderstraat 161-249, Medemblikstraat 1-35, Loosduinsekade 603- 647 en Loosduinsekade 648 - 683 te Den Haag

Algemene informatie

Het veranderen van de woongebouwen Den Helderstraat 251 tot en met 321, Den Helderstraat 161 tot en met 249, Medemblikstraat 1 tot en met 35, Loosduinsekade 603 tot en met 647 en Loosduinsekade 648 tot en met 683 door het veranderen en vergroten van de entrees

 

Ons kenmerk: 202018810

Categorie:

  • -

    Bouwen

  • -

    Binnenplanse ontheffing

Stadsdeel:

  • -

    Escamp

Locatie(s)

Den Helderstraat 251-321, Den Helderstraat 161-249, Medemblikstraat 1-35, Loosduinsekade 603- 647 en Loosduinsekade 648 - 683

Datum bekendmaking besluit:

5 januari 2021

Ter informatie

Deze mededeling is ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.