Melding Activiteitenbesluit Meijelseweg 88 te Heusden

 

De volgende melding is ingediend op genoemde datum:

 

Meijelseweg 88 te Heusden

Het beëindigen van een varkenshouderij en 23-12-2020

het oprichten van een schapenhouderij

 

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer V. Jacobs van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

tel. (088) 3690385.

 

Naar boven