Gemeenteblad van Horst aan de Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Horst aan de MaasGemeenteblad 2021, 61618Beschikkingen | afhandelingMaarten de Vriesstraat ong. te Sevenum, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (besluitdatum 24 februari 2021)

 

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken bekend dat de beslistermijn voor de volgende omgevingsvergunning is verlengd:

Beschrijving

bouwen van een distributiecentrum

 

Procedure

Kennisgeving

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Deze aanvraag ligt niet ter inzage.

Bezwaren of zienswijzen

U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de behandelende afdeling, tel. (077)477 97 77.