Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 61608Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verleende standplaatsvergunning voor een mobiel onderzoekscentrum, op het parkeerterrein van sporthal het Spant te Leimuiden en sporthal Oudendijk te Woubrugge, GV 36748 en 39156

verzenddatum:25 februari 2021

 

Mobiel onderzoekscetrum voor bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Leimuiden van medio maart t/m eind juli 2021 en in Woubrugge van maart t/m medio juli 2021.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschriftindienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter methet verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van hetingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.