Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 61348Beschikkingen | afhandelingGemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - verbouwen van een woning - Lingsesdijk 149, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat de termijn voor het nemen van een besluit voor een omgevingsvergunning wordt verlengd eenmalig met zes weken:

Lingsesdijk 149, 4207 AC

het verbouwen van een woning, activiteit bouwen, activiteit afwijken bestemmingsplan AMvB