Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 61347Beschikkingen | afhandelingGemeente Gorinchem - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een bijgebouw - Kleine Haarsekade 125k, Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat de termijn voor het nemen van een besluit voor een omgevingsvergunning wordt verlengd eenmalig met zes weken:

Kleine Haarsekade 125k, 4205 NA

het bouwen van een bijgebouw, activiteit bouwen