Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 61142Beschikkingen | aanvraagRECTIFICATIE Ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning

In de Moerdijkse Bode van week 8 (24 februari 2020) werd onderstaande ontwerpbeschikking bekendgemaakt.

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Fortweg 1, Heijningen

Omschrijving project

Het restaureren en herbestemmen van de botenloods

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 1 oktober 2020 tot en met woensdag 11 november 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Dit moet zijn:

Adres

Fortweg 1, Heijningen

Omschrijving project

Het restaureren en herbestemmen van de botenloods

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van

donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.