Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 6097VerordeningenIntrekkingsbesluiten

 

 

Intrekking

 

De onderstaande verordening wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2020 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Financiële verordening gemeente Bernheze 2017

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bernheze van 10 december 2020

Leandra Kilian

Griffier

Marieke Moorman

voorzitter