Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 60934Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Kerkveld 59, 5388 CE te Nistelrode

Datum ontvangst: 22-02-2021

 

Het plaatsen van een schutting

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 3 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze