Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 60926Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Sectie A nr. 7195 het parkeerterrein nabij Jumbo supermarkt aan de Schoonstraat 8, 5384 AN te Heesch

Datum ontvangst: 22-02-2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv uitbreiden/herinrichten parkeerterrein van Jumbo supermarkt in Heesch

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 3 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze