Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 60683Beschikkingen | aanvraagKoepoortsweg 43 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Koepoortsweg 43, realiseren stoepje met hekwerk

Verzonden 22 februari 2021