Gemeenteblad van Krimpenerwaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardGemeenteblad 2021, 60518Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, naast Tiendweg-Oost 12 en achter Weidelaan 2 in Lekkerkerk

Op 5 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning met garage op locatie naast Tiendweg-Oost 12 en achter Weidelaan 2 in Lekkerkerk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer SXO-20210240.

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

De gemeente neemt eerst een besluit over de ingekomen aanvraag. Dit besluit wordt later gepubliceerd. In die publicatie vindt u ook informatie over het indienen van bezwaar of zienswijzen.

Indien van toepassing worden de bouwplannen ter beoordeling voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Als u belangstelling hebt om de behandeling van een bepaald bouwplan bij te wonen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Vergunning, toezicht en handhaving, telefoonnummer 14 0182.