Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2021, 60463Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Klaarwaterweg 15 Nijkerkerveen, plaatsen zonnepanelen buiten het bouwblok

 

Zaaknummer 2021W0012

Voor de vermelde aanvraag vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvraag de beslistermijn met zes weken verlengd.