Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2021, 60446Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Scherpencamp 42 Nijkerk, uitbreiden school met twee lokalen

 

Zaaknummer 2020W3175

Voor de vermelde aanvraag vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvraag de beslistermijn met zes weken verlengd.