Gemeenteblad van Doetinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemGemeenteblad 2021, 60301Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van tijdelijke huisvesting: Gezellenlaan 14 in Doetinchem

 

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is bij de gemeente ingediend

 

Locatie: Gezellenlaan 14, 7005 AZ

Omschrijving: realiseren van tijdelijke huisvesting

Dossiernummer: 20210074

Datum indiening: 28 januari 2021

Inzien

Op de aangevraagde vergunning kunt u nog geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Afhankelijk van het type aanvraag is de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Om een aanvraag in te zien, kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314)377377.