Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 59965Plannen | ruimtelijkONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VEERSTRAAT 3 TE STANDDAARBUITEN’, GEMEENTE MOERDIJK

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 4 maart tot en met 14 april 2021 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Veerstraat 3 te Standdaarbuiten’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.Veerstraat3STB-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld ten behoeve van de realisering van één extra woning. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

Iedereen kan tot en met 14 april 2021 een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Veerstraat 3 te Standdaarbuiten”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

Zevenbergen, 3 maart 2021