Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 5986Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Sterappellaan 29, het gewijzigd plaatsen van een bewaarplaats

Wij hebben op 5 januari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het gewijzigd plaatsen van een bewaarplaats, activiteit *1 op de locatie Sterappellaan 29. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0000026.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 13 januari 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken