Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 59539Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - aanwijzing toezichthouder

 • II.

  BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid wordt bekend gemaakt, dat het College van Burgemees­ter en Wethouders hebben besloten:

 • 1.

  Aan te wijzen de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang alsmede artikel 58r, vijfde lid van de Wet publieke gezondheid. Dit betekent dat de directeur publieke gezondheid ook toezicht houdt op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va[1] van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang;

 • 2.

  De directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 toe te staan één of meerdere medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn in zijn plaats als toezichthouder in het kader van bovengenoemde regelgeving te laten optreden;

 • 3.

  Alle voorgaande besluiten waarbij de directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg is aangewezen als toezichthouder krachtens de Wet Kinderopvang in te trekken.

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt en werkt terug tot 1 januari 2021.

Bezwaar maken is niet mogelijk.

  

  [1] Tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19