Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2021, 59339Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Emmalaan 11 in Maarheeze

Op 15 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Emmalaan 11 in Maarheeze voor het realiseren vabn eenaanbouw. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV 21023. De aanvraag betreft de onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden, de plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan één keer worden verlengd met zes weken, of worden opgeschort als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.