Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 59176Beschikkingen | aanvraagAanwezigheidsvergunning speelautomaten

De burgemeester heeft op grond van de Wet op de kansspelen aanwezigheidsvergunning voor het aanwezig hebben van speelautomaten verleend in het horecabedrijf:

Pastoor van Winkelstraat 4, 5374 BJ Schaijk (vergunning verzonden 15-02-2021)

Bezwaar

Tegen bovenstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Meer informatie over het indienen van bezwaar en beroep kunt u vinden op onze website www.landerd.nl.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimte, team Vergunningen, toezicht en handhaving van het gemeentehuis, tel. 0486-458111.