Gemeenteblad van Montfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontfoortGemeenteblad 2021, 59147Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Jan Hoenlaan 26 in Montfoort

Op 12 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het laatsen van een dakkapel op het voordakvlak vanJan Hoenlaan 26 in Montfoort. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer z-21-000377.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 - 022 50 00 of info@odru.nl.