Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 59078Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbreiding op de verdieping van de woning, Burg. Breebaartstraat 43, Hoogwoud

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 22 februari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het realiseren van een uitbreiding op de verdieping van de woning op het perceel Burg. Breebaartstraat 43, 1718 BB Hoogwoud.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl