Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 58919Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - vestigen van een cafetaria/patisserie - Kerkstraat 24, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het vestigen van een cafetaria/patisserie op het perceel Kerkstraat 24 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 4355 (ontvangen 17-02-2021).

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.