Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 58917Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van 2 bomen - Camerig (ongenummerd), Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het kappen van 2 bomen op het perceel Camerig (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 59 (ontvangen 12-02-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.