Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 58842Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning voor 77 bomen diverse adressen gemeente Bernheze door technische afschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

Het kappen van bomen nabij:

 • 1.

  2 Linden, Broekhoek 47-49, 5384 VP Heesch

 • 2.

  3 Suikeresdoorns, ’t Vijfeiken 25-35, 5384 ER Heesch

 • 3.

  1 Es, Binnenpas 6, 5384 NG Heesch

 • 4.

  1 Zomereik, Nistelrodeseweg (achter Bachlaan 61), 5384 PN Heesch

 • 5.

  1 Zomereik, Nistelrodeseweg (achter Verdilaan 67), 5384 PN Heesch

 • 6.

  1 Amerikaanse Eik, Zoggelsestraat 15-15a, 5384 LL Heesch

 • 7.

  3 Treurberken, Schrikkelvenstraat, 5384 SR Heesch

 • 8.

  1 Zomereik, Houtstraat 2, 5472 LE Loosbroek

 • 9.

  2 Zomereik, Laageindsedijk 5, 5472 PA Loosbroek

 • 10.

  2 Zomereiken, Kampweg 41, 5472 LJ Loosbroek

 • 11

  2 Zomereiken, Nistelrodensedijk 6, 5472 LB Loosbroek

 • 12

  1 Zomereik, Hoogeindsestraat 5, 5472 LH Loosbroek

 • 13

  7 Zomereiken, verlengde van Heide, 5473 TB Heeswijk-Dinther

 • 14

  2 Acacia’s, verlengde van Heide, 5473 TB Heeswijk-Dinther

 • 15

  1 Berk, verlengde van Heide, 5473 TB Heeswijk-Dinther

 • 16

  1 Zomereik, Rukven 5a, 5473 VS Heeswijk-Dinther

 • 17

  4 Berken, Rukven 5 en 5a, 5473 VS Heeswijk-Dinther

 • 18

  2 Acacia’s, Meerstaat tussen 30a en 32, 5473 VW Heeswijk-Dinther

 • 19

  1 Zomereik, Meerstraat 45-45a, 5473 VX Heeswijk-Dinther

 • 20

  1 Zomereik, Meerstraat 25, 5473 VX Heeswijk-Dinther

 • 21

  1 Zomereik, Gouverneursweg 10, 5473 VB Heeswijk-Dinther

 • 22

  1 Zomereik, Kersouwelaan, 5473 TE Heeswijk-Dinther

 • 23

  3 Beuken, Abdijstraat, 5473 AE Heeswijk-Dinther

 • 24

  1 onbekend, pastoor Maasstraat 20, 5473 CG Heeswijk-Dinther

 • 25

  2 Linden, Hoofdstraat 13 en 29, 5473 AN Heeswijk-Dinther

 • 26

  1 Esdoorn, Balledonk 14a, 5473 BE Heeswijk-Dinther

 • 27

  1 Zomereik, Droevendaal, 5473 BH Heeswijk-Dinther

 • 28

  1 Esdoorn, Wilhelminastraat 6, 5473 EH Heeswijk-Dinther

 • 29

  1 Zomereik, Steen- en Stokstraat, 5473 RN Heeswijk-Dinther

 • 30

  2 Zomereiken, Hommelsedijk 2a, 5473 RG Heeswijk-Dinther

 • 31

  1 Berk, Lange Kruisdelstraat 4, 5473 KG Heeswijk-Dinther

 • 32

  1 Kastanje, Lange Kruisdelstraat 4, 5473 KG Heeswijk-Dinther

 • 33

  1 Zomereik, Hommelsedijk 39, 5473 RE Heeswijk-Dinther

 • 34

  1 Berk, Het Geerke (achter nr 31), 5473 RW Heeswijk-Dinther

 • 35

  1 Zomereik, Laageindsedijk, 5472 PA Heeswijk-Dinther

 • 36

  2 Zomereiken, Bosweg, 5472 PA Heeswijk-Dinther

 • 37

  2 Zomereiken, Heibloemsedijk, 5473 TC Heeswijk-Dinther

 • 38

  1 Els, Heibloemsedijk, 5473 TC Heeswijk-Dinther

 • 39

  1 Zomereik, Langenbergsestraat 9, 5473 NM Heeswijk-Dinther

 • 40

  1 Kerspruim, De Helling 1, 5476 KD Vorstenbosch

 • 41

  2 Zomereiken, Brakkensedijk, 5476 VL Vorstenbosch

 • 42

  3 Zomereiken, Nistelrodesedijk 9-11-14, 5476 VJ Vorstenbosch

 • 43

  1 Zomereik, Meuwelweg 5, 5476 VM Vorstenbosch

 • 44

  1 Berk, Meuwelweg 9, 5476 VM Vorstenbosch

 • 45

  2 Beuken, Loosbroekseweg 37, 5388 VM Nistelrode

 • 46

  1 Beuk, Loo 55, 5388 SB Nistelrode

 • 47

  1 Beuk, Parkstraat, 5388 HS Nistelrode

 • 48

  1 Es, Vinkenstraat 20, 5388 HZ Nistelrode

Verzenddatum: 23 februari 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de burgemeester van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 23 februari 2021

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze