Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2021, 58841Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Prins Bernhardstraat 45 te Venray)

Prins Bernhardstraat 45 te Venray - het realiseren van een nagelstudio (HZ-OMV-2021-0060, ontvangstdatum 20 februari 2021)

De aanvraag betreft de activiteit(en):

  • Handelen in strijd met regels RO

Het betreft hier een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans