Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2021, 58720Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning – uitgebreid - aangevraagd - intrekking (Ringweg 10 te Ysselsteyn)

Ringweg 10 te Ysselsteyn - het intrekken van de eerder verleende milieuvergunningen van 06-04-2010, nr. 050045, nr. 070021, nr. 070035 en omgevingsvergunning HZ-OMV-2010-0024 (HZ-INT-2021-0005, ontvangstdatum 16 februari 2021)

De aanvraag betreft de activiteit(en):

  • Milieu (vergunning)

Het betreft hier een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans