Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 58678Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Bouwen Schepenlaan 9 te Roden, het plaatsen van een dakkapel;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning