Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 5865Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van inpandige huisvesting voor 16 arbeidsmigranten op het perceel Julianastraat 21 A, Avenhorn

Op 31 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van inpandige huisvesting voor 16 arbeidsmigranten op het perceel Julianastraat 21 A, Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2020-HZ-0677. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.