Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 58219Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag omgevingsvergunning veranderen gevelopeningen, Buitenend 8, 6265 BA Sint Geertruid

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvraag is ingekomen voor:

het veranderen van 2 kleinere raamopeningen tot 1 grote raamopening op de begane grond van de woning, gelegen op het perceel Buitenend 8, 6265 BA Sint Geertruid (ontvangen d.d. 22 februari 2021).

Tegen deze aanvraag kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog geen bezwaarschriften worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Eijsden-Margraten, 25 februari 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans