Gemeente Medemblik, Verleende Drank- en horecavergunning, Gouwtje 9A, Midwoud, week 8

Drank- en Horecavergunning B (voor paracommerciële Inrichtingen) te verlenen.

met verzenddatum 09-02-2021

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

 • 1.

  een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

 • 2.

  een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

   

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

 • 4.

  de redenen van het beroep.

Naar boven