Gemeenteblad van Ommen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OmmenGemeenteblad 2021, 57535Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit Landgoed Het Laar – Het kappen van twee eiken

Vanaf 25 februari 2021 ligt de ontwerp omgevingsvergunning ‘Landgoed Het Laar’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is donderdag 8 april 2021. De omgevingsvergunning heeft betrekking op Landgoed Het Laar, te Ommen. De aanvraag betreft het verstoren/ wijzigen van een rijksmonument, het vellen of te doen vellen van een houtopstand (kappen) en het handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. Landgoed Het Laar ligt in Ommen, tussen de Overijsselse Vecht en de Regge. Het landgoed bestaat grotendeels uit classicistische structuren bestaande uit lanen, grachten en een Grand Canal. Ten noorden van het rechthoekige lanenstelsel ligt het slingerbos, waar veel oude en hoge zomereiken staan. Er zullen twee inlandse eiken, staande in de bosrand van het Landgoed Het Laar, gekapt worden ter behoeve van de bouw van een Vechtzomp.

 

Waar ter inzage?

De ontwerp omgevingsvergunning wordt met ingang van 25 februari 2021 beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt via:

- digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html  

- op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

 

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

- via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of  

- schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Landgoed Het Laar’  

- mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

 

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.