Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 5726Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Doorsteek 28, het plaatsen van een dakopbouw

Wij hebben op 4 januari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakopbouw, activiteit *1 op de locatie Doorsteek 28. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0000006.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 13 januari 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken