Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 57031Overige besluiten van algemene strekkingEerste wijziging Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de directeur Stadsontwikkeling, d.d. 16 februari 2021, kenmerk BS21/00098;

 

gelet op artikel 7 van de Verordening parkeerregulering en parkeerbelastingen 2021;

 

overwegende dat:

 • na de invoering van betaald parkeren in Bloemhof-Zuid en de Walravenbuurt de parkeerdruk in de aangrenzende wijk Vreewijk is toegenomen;

 • er in Vreewijk een draagvlakonderzoek is gehouden en in de Landbouwbuurt en de buurt De Valkenier een meerderheid voorstander van invoering van betaald parkeren is of hier geen mening over heeft;

 • uit het advies van de wijkraad blijkt dat ze niet voor algehele invoering van betaald parkeren in Vreewijk is, maar niet negatief staat tegenover de invoering van betaald parkeren in de Landbouwbuurt en de buurt De Valkenier, waar de parkeerdruk door de weeks overdag tussen de 85% en 100% is;

 • deze buurten worden toegevoegd aan de bestaande parkeersector 31 (Motorstraatgebied) en voor de venstertijden aansluiting wordt gezocht bij (de ontwikkelingen in) de nabijgelegen parkeersectoren;

 • het hierdoor logisch is betaald parkeren te laten gelden van maandag tot en met zaterdag, van 09.00 tot 23.00 uur;

 • met betrekking tot het Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2021, zoals vastgesteld op 8 december 2020, drie technische correcties moeten worden doorgevoerd;

besluit vast te stellen:

 

de hierna volgende Eerste wijziging Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2021

Artikel 1  

In de onderstaande straten geldt met ingang van 1 april 2021 betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 23.00 uur.

 

Zone

 

Gebied

 

Straatnaam

 

Sector

 

Tarief

 

Tijdvakken betaald parkeren

 

310

Feijenoord

BATTERIJSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

CILINDERSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

DISSELSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

DORDTSESTRAATWEG 1

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

DYNAMOSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

EGSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

EIBERPAD

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

JAGERSLAAN

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

JAN LIGTHARTSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

KOUTERSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

MONTESSORIWEG

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

MOTORSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

PLOEGSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

REEPSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

REIGERPAD

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

SCHOEPSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

SIKKELSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

SLAG

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

STREVELSWEG 1 (ZUIDZIJDE)

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

TANDWIELSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

VALKENIERSWEG

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

VELDSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

VERLENGDE MOTORSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

VOSSEPAD

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

WEIMANSWEG

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

WOLVEPAD

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

310

Feijenoord

ZEISSTRAAT

31

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

 

Aan de legenda van bijlage I. Tarieven per straat (of wegvak) en betaaltijden wordt toegevoegd:

 

DORDTSESTRAATWEG 1

tussen Motorstraat en de Valkeniersweide

STREVELSWEG 1 ZZ

tussen Motorstraat en Groene Hilledijk

Artikel 2  

Met betrekking tot het Tarievenoverzicht straatparkeren Rotterdam 2021 worden onderstaande correcties doorgevoerd:

 

 • 1.

  aan parkeerzone 800 (Kleiwegkwartier) wordt de Amethiststraat toegevoegd;

 • 2.

  in het Kleiwegkwartier geldt met ingang van 1 februari 2021 het stop & shop-regime uitsluitend in de Kleiweg en niet meer op het Bergpolderplein en in de Straatweg;

 • 3.

  de Bergweg tussen Benthuizerstraat en Gordelweg wordt toegevoegd aan parkeerzone 753 en onttrokken aan parkeerzone 750.

Zone

 

Gebied

 

Straatnaam

 

Sector

 

Tarief

 

Tijdvakken betaald parkeren

 

800

Hillegersberg-Schiebroek

AMETHISTSTRAAT

80

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

800

Hillegersberg-Schiebroek

BERGPOLDERPLEIN

80

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

800

Hillegersberg-Schiebroek

STRAATWEG 1

80

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 23:00

750

Noord

BERGWEG 2

71, 72, 75,76

€ 2,56 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

zo: 12:00 - 18:00

753

Noord

BERGWEG 4

71, 72, 75,76

€ 1,76 per uur

ma t/m za: 09:00 - 18:00

zo: 12:00 - 18:00

 

Aan de legenda van bijlage I. Tarieven per straat (of wegvak) en betaaltijden wordt toegevoegd:

 

BERGWEG 2

tussen Noordsingel en Schieweg

BERGWEG 4

tussen Benthuizerstraat en Gordelweg

Artikel 3  

Dit besluit wordt geplaatst in het gemeenteblad en treedt in werking op

de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 18 februari 2021 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)