Gemeenteblad van Lochem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LochemGemeenteblad 2021, 56861Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Holmersweg kavel 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20 en 24 Lochem

Burgemeester en wethouders van Lochem maken bekend dat zij op 22 februari 2021 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Holmersweg kavel 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20 en 24 Lochem, het vergroten van woningen/plaatsen dakopbouwen, nr. 2021-194875.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoonnummer (0573)-289 222.