Gemeenteblad van Lochem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LochemGemeenteblad 2021, 56848Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Ooldselaan 17 Laren

Burgemeester en wethouders van Lochem maken bekend dat zij op 19 februari 2021 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Ooldselaan 17 Laren, het kappen van 51 beuken en het plaatsen van beschoeiing in een vijver, nr. 2021-194842.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoonnummer (0573)-289 222.