Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 56846Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping op het perceel Nijverheidsterrein 19 te Ursem

Op 18 februari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping op het perceel Nijverheidsterrein 19 te Ursem. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-HZ-0109. De aanvraag betreft:

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.