Gemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, voor Onderdijk 85 t/m 115, Wervershoof week 8

kappen van 21 essen wegens essentaksterfte, herplantplicht van 21 bomen van een nog nader te bepalen soort

met verzenddatum 22-02-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

Naar boven